optosil web
optosil presentation_Page_1
optosil web
optosil presentation_Page_1

Activator Universal 60 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Универсален катализатор за С – силикони.
Кат.№: 66037447

16.00лв.

Optosil Comfort- Xantopren

Състав:

-Полисилоксан

Всички предимства комбинирани в една система

  • Хидрофилни като полиетер, което осигурява точно репродуциране на всички детайли
  • Дименсионална стабилност подобно на “Асиликоните
  • Модерна опаковка като на “Асиликоните

Xantopren Comfort

Хидрофилен като полиетер

Дори и във влажна среда среда уникалната комбинация от силикон и полиетер означава:

  • Моментално овлажняване на зъбите и мукозата
  • Контрол на апликацията

Ние означаваме това като хидроконтрол!

Извадка от студия на проф. Д-р Woestmann университета Giessen:

Xantopren Comfort показва едни и същите добри резултати както в суха така и във влажна среда. Показаните стойности са сравними с полиетер.

 

Xantopren Comfort не показва сензитивност при контакт с всички видове ретракционни конци и разтвори също така и към  аплицирани композити, компомери и глас-йономерни цименти.

Xantopren Comfort е в нова автоматична система , картуши 4:1, която осигурява:

  • Прицизно дозиране
  • Хомогенно смесване , директно аплициране по всяко време към препарираните зъби и мукозата.

Optosil Comfort Putty  от най-висок клас

Дименсионална стабилност сравнима с “Асиликоните

Optosil Comfort има висок обемен процент филер комбиниран с усъвършентствана полимерна формула. Това прави изливането на отпечатъка възможно дори и след седем дни.

Сферичната форма на филерните частици прави смесването лесно и осигурява неговата хомогенност.

 

Научна информация

Downloads