home-banner-3101

Selfpost – конични фибро щифтове

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Self –post – фибро щифтове с двойно конична форма . Предлагат се със следните коничности в % – 0.04, 0.06, 0.08 и в пет дебелини. Характеристики и предимства:

 • Естетични и транслуцентни
 • Рентгеноконтрастни
 • Биопоносими
 • Високо резистентни
 • Могат да се автоклавират
 • С еластичен модул близък до дентина
 • С високо ретенционна повърхност

Купете 1 щифт за 6.00 лева

Промоция: Купете 10 щифта за 60.00 лева и вземете 2 щифта подарък

6.00лв.

Selfpost – фибро щифтове с двойна коничност със следните предимства:

 • изключителна транслуцентност , естетичност и рентгеноконтрасност
 • биопоносимост, заради формата се осигурява апликация без стрес
 • най-висока резистентност
 • модул на еластичност подобен на естествения дентин
 • грапава повърхност за най-висока адхезия към цимента

Научна информация

Downloads