XtraLute-1-17

Xtralute Glass Ionomer Luting Cement – за постоянно циментиране на неподвижни конструкции

Xtra lute – глас-йономерен цимент за постоянно цилентиране на реставрации, рентгеноконтрастен, с големина на частиците от по-малко от 5 микрона за да се осигури много добра плътност и отлични резултати. Характериктики и предимства:

  • Изключителна сила на закрепване на реставрациите
  • Много добра рентгеноконтрастност
  • Високо ниво на отделяне на флуоридни йони – превенция срещу вторични кариеси
  • Изключителна дълготрайност и висока устойчивост на ерозия
  • Лесно смесване
  • Изключителна биопоносимост
  • Сила на натиск – 128 MPa

Купете: Xtra lute 35г+20мл – 75.00 лева

Научна информация

Downloads