HeraCeram Zirconia 750

 • Heraceram Zirkonia 750 Dentine set

  1,200.00лв.

  Heraceram Zirkonia 750 – eдна керамика за всеки тип конструкция от циркония и литиев дисиликат. HC Zirkonia 750 има уникален и революционен adhesive, състои се от  частици с ултрафин размер, изключително разширена гама от гингивални маси и увеличена цветова селекция.

  Heraceram Zirkonia 750 Dentine set:

  16x20g Dentine A1-D4

  4x20g Incisal S1-S4

  1x20g Transpa Clear

  1x3ml Adhesive 750

  1x25ml ML liquid

  разцветки

   

 • Heraceram Zirkonia 750 Enhancer set

  695.00лв.

  Heraceram Zirkonia 750 – eдна керамика за всеки тип конструкция от циркония и литиев дисиликат. HC Zirkonia 750 има уникален и революционен adhesive, състои се от  частици с ултрафин размер, изключително разширена гама от гингивални маси и увеличена цветова селекция. Керамиката е изключително приятелски настроена към антагонистите въпреки увеличената си плътност, осигурявайки дълготрайни и естествено изглеждащи реставрации.

  Heraceram Zirkonia 750 Enhancer set:

  6x20g Enhancer EHA,EHB,EHC EH neutral, EH grey

  2x20g Mask MA bright, MA shadow

  2x20g Transpa T, T white

  2x20g Gingiva G5, G6

  1x20g Margin LM2

  1x20g COR

  1x10ml Isolation

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia 750 First -Touch set

  750.00лв.

  Heraceram Zirkonia 750 – eдна керамика за всеки тип конструкция от циркония и литиев дисиликат. HC Zirkonia 750 има уникален и революционен adhesive, състои се от  частици с ултрафин размер, изключително разширена гама от гингивални маси и увеличена цветова селекция. Керамиката е изключително приятелски настроена към антагонистите въпреки увеличената си плътност, осигурявайки дълготрайни и естествено изглеждащи реставрации.

  Предимства:

  • Една керамика за всички типове zirconia и lithium disilicate.
  • Adhesive 750. уникална свързваща стратегия
  • ултрафина големина на частиците. Оставя повърхността гладка и плътна.
  • Впечатляваща гама от chroma дентини осигурява точност при избор на цвета
  • Ниско температурно печене. Изключителни цветовe

  Heraceram Zirkonia 750 First -Touch set:

  1x3ml Adhesive 750

  1x2ml Body Stain BS-A

  1x2ml Glaze universal

  3x20g Dentine DA2,DA3,DA3,5

  3x20g Increaser INA2, INA3,INA3.5

  2x20g Incisal S1,S2

  2x20g Enhancer EHA, EH neutral

  1x20g Mask bright

  2x20g Opal materials OS2, OT2

  1x20g COR

  1x2ml SLU liquid

  1×25 ml ML liquid

  1x Toray – четка Glaze – четка

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia 750 Increaser set

  915.00лв.

  Heraceram Zirkonia 750 – eдна керамика за всеки тип конструкция от циркония и литиев дисиликат. HC Zirkonia 750 има уникален и революционен adhesive, състои се от  частици с ултрафин размер, изключително разширена гама от гингивални маси и увеличена цветова селекция. Керамиката е изключително приятелски настроена към антагонистите въпреки увеличената си плътност, осигурявайки дълготрайни и естествено изглеждащи реставрации.

  Предимства:

  • Една керамика за всички типове zirconia и lithium disilicate.
  • Adhesive 750. уникална свързваща стратегия
  • ултрафина големина на частиците. Оставя повърхността гладка и плътна.
  • Впечатляваща гама от chroma дентини осигурява точност при избор на цвета
  • Ниско температурно печене. Изключителни цветовe

  Heraceram Zirkonia 750 Increaser set:

  16x20g Increaser IN A1-D4

  6x20g Increaser Solaris, IN Peach, IN Mango, IN Orange,

  IN Caramel, IN Taiga

  1×25 ml ML liquid

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia 750 Matrix set

  1,350.00лв.
  Matrix естетична концепция – „разчитане на естетичния код на естествените зъби“ е развита от MDT Paul Fiechter .
  Matrix керамичните маси позволяват изключителни естетични резултати те пресъздават динамичното взаимодействие на флуорисцентността и опалесцентността в естествените зъби.
  Видове маси:

  Мамелон и секундер дентини -за повишаване и индивидуализиране на цветовия интензитет и цветовата наситеност

  Използват се самостоятелно или смесени с дентиновите маси по схема

  MD1, MD2, MD3, SD1, SD2

  Value маси -високофлуорисцентни маси за контрол на яркостта на зъба , много подходящи за замаскиране на металния ръб на конструкцията:

  VL 1, VL 2, VL 3, VL4

  Опалесциращи специални маси от Matrix сета за по-добра естетика.

  С различни цветови нюанси на синьо, оранжево, кехлибарено,кафяво и др.

  При падаща светлина естественият зъб синее, а при преминаваща изглежда кехлибарен.

  OS1, OS2, OS3, OS 4 -опал инцизали

  OT1, OT 2, OT5, OT 10

  OTY, OTA, OTG, OTB, OTIce – опал транспаренти
  Matrix set съдържа:
  mamelon dentine MD1,MD2,MD3 – 3 x 20 g
  secondary dentine SD1,SD2 – 2 x 20 g
  Value VL1,VL2,VL3,VL4 – 4 x 20 g – силно флуорисциращи маси
  opal incisal OS1,OS2,OS3,OS4 – 4 x 20 g – опал инцизали
  opal transpa OT1,OT2,OT5,OT10,OTY,OTA, OTB, OTG, OTIce – опал транспаренти
  моделираща течност 25 мл
  разцветка