HeraCeram Zirconia

 • Heraceram Zirkonia Dentine set

  1,100.00лв.

  HeraCeram Zirkonia – е идеално адаптирана за конструкции от циркониев диоксид със СТЕ от 10.5 нм/мК

  HeraCeram Zirkonia е високоестетична , рентабилна и ефективна керамика. Стабилизираната левцитна структура (SLS) предпазва керамиката от напуквания и счупване. Със (SLS) HeraCeram Zirkonia предлага максимална надеждност и рентабилност при инкрустиране на конструкции от циркониев диоксид.

  HeraCeram Zirkonia dentine set:

  16x20g – Dentine A1-D4

  4×20 g- Incisal S1-S4

  2x20g – Transparent

  1x25ml modelling liquid

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia Enhancer set

  650.00лв.

  HeraCeram Zirkonia – е идеално адаптирана за конструкции от циркониев диоксид със СТЕ от 10.5 нм/мК

  HeraCeram Zirkonia е високоестетична , рентабилна и ефективна керамика. Стабилизираната левцитна структура (SLS) предпазва керамиката от напуквания и счупване. Със (SLS) HeraCeram Zirkonia предлага максимална надеждност и рентабилност при инкрустиране на конструкции от циркониев диоксид.

  Heraceram Zirkonia Enhancer set съдържа:

  6х20г Enhancer ЕНА, ЕНВ,ЕНС ЕН bright, EH neutral,EH grey

  2×20 g Mask bright, shadow

  5×20 g Margin

  1x20g COR correction

  1×25 ml SM – margin

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia Increaser set

  900.00лв.

  HeraCeram Zirkonia – е идеално адаптирана за конструкции от циркониев диоксид със СТЕ от 10.5 нм/мК

  HeraCeram Zirkonia е високоестетична , рентабилна и ефективна керамика. Стабилизираната левцитна структура (SLS) предпазва керамиката от напуквания и счупване. Със (SLS) HeraCeram Zirkonia предлага максимална надеждност и рентабилност при инкрустиране на конструкции от циркониев диоксид.

  Heraceram Zirkonia Increaser set :

  16x20g – Increaser A1-D4

  6x20g Increaser: Solaris, Peach, Mango,Orange,Caramel, Taiga

  1×25 ml Mod. liquid

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia Liner set

  980.00лв.

  HeraCeram Zirkonia – е идеално адаптирана за конструкции от циркониев диоксид със СТЕ от 10.5 нм/мК

  HeraCeram Zirkonia е високоестетична , рентабилна и ефективна керамика. Стабилизираната левцитна структура (SLS) предпазва керамиката от напуквания и счупване. Със (SLS) HeraCeram Zirkonia предлага максимална надеждност и рентабилност при инкрустиране на конструкции от циркониев диоксид.

  Heraceram Zirkonia Liner set съдържа:

  Zirkonia adhesive 3 ml x1

  Zirkonia Liner A1-D4 16×2 ml

  Zirkonia Liner intensive 3x2ml

  Pol – paste opaquer liquid 1x1ml

  2x opaquer brush

  разцветка

 • Heraceram Zirkonia Margin set

  765.00лв.

  HeraCeram Zirkonia – е идеално адаптирана за конструкции от циркониев диоксид със СТЕ от 10.5 нм/мК

  HeraCeram Zirkonia е високоестетична , рентабилна и ефективна керамика. Стабилизираната левцитна структура (SLS) предпазва керамиката от напуквания и счупване. Със (SLS) HeraCeram Zirkonia предлага максимална надеждност и рентабилност при инкрустиране на конструкции от циркониев диоксид.

  HeraCeram Zirkonia пастообразен адхезив осигурява максимална адхезия между HeraCeram Zirkonia и циркониевия скелет без да е необходимо рискованото пясъкоструиране на циркониевия диоксид , който е доста крехък и чувствителен.

  Heraceram Zirkonia Margin set:

  7x20g Margin HM1-HM7

  7x20g Margin LM1-LM7

  1×25 ml Mod liquid ML

  1x25ml Mod.liquid SM

  1×10 ml Isolation F

  разцветка

   

 • Heraceram Zirkonia Matrix set

  1,250.00лв.
  Matrix естетична концепция – „разчитане на естетичния код на естествените зъби“ е развита от MDT Paul Fiechter .
  Matrix керамичните маси позволяват изключителни естетични резултати те пресъздават динамичното взаимодействие на флуорисцентността и опалесцентността в естествените зъби.
  Видове маси:

  Мамелон и секундер дентини -за повишаване и индивидуализиране на цветовия интензитет и цветовата наситеност

  Използват се самостоятелно или смесени с дентиновите маси по схема

  MD1, MD2, MD3, SD1, SD2

  Value маси -високофлуорисцентни маси за контрол на яркостта на зъба , много подходящи за замаскиране на металния ръб на конструкцията:

  VL 1, VL 2, VL 3, VL4

  Опалесциращи специални маси от Matrix сета за по-добра естетика.

  С различни цветови нюанси на синьо, оранжево, кехлибарено,кафяво и др.

  При падаща светлина естественият зъб синее, а при преминаваща изглежда кехлибарен.

  OS1, OS2, OS3, OS 4 -опал инцизали

  OT1, OT 2, OT5, OT 10

  OTY, OTA, OTG, OTB, OTIce – опал транспаренти
  Matrix set съдържа:
  mamelon dentine MD1,MD2,MD3 – 3 x 20 g
  secondary dentine SD1,SD2 – 2 x 20 g
  Value VL1,VL2,VL3,VL4 – 4 x 20 g – силно флуорисциращи маси
  opal incisal OS1,OS2,OS3,OS4 – 4 x 20 g – опал инцизали
  opal transpa OT1,OT2,OT5,OT10,OTY,OTA, OTB, OTG, OTIce – опал транспаренти
  моделираща течност 25 мл
  разцветка