siliconszhermack
siliconszhermack

Elite Transparent

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Течлив транспарентен лабораторен А силикон с висока финална твърдост
За фотополимеризиращи естетични материали. Много високо ниво на транспарентностл. Двукомпонентен адитивен силикон в картуши.Лесна апликация. Драстично намаляване на порьозитета в композита благодарение на тоталното проникване на светлината. Възможност за съхранение на моделите , ако е необходимо, благодарение на тяхната стабилност във времето. Фотополимеризация без кислород за по -компактна повърхност.
Работно време 1мин.30сек.
Време за втвърдяване 15мин.
Твърдост Shore А след 1 час 72
Кат.№: C401600

35.00лв.