XtraLute-1-17

Xtralute Glass Ionomer Luting Cement – за постоянно циментиране на неподвижни конструкции

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Xtra Lute – глас-йономерен цимент за постоянно залепяне на конструкции 35г+20 мл течност:

  • цимент с оптичизирана големина на частиците от по-малко от 5 микрона – осигуряващ много тънък плътен слой и изключителна здравина на залепяне
  • много добра рентгено-контастност
  • високо ниво на отделяне на флуоридни йони
  • изключителна устойчивост на износване и ерозия
  • лесна манипулация
  • изключителна биопоносимост
  • якост на натиск – 128 Мра

75.00лв.