home-banner-3101

Selfpost – конични фибро щифтове

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Self –post – фибро щифтове с двойно конична форма . Предлагат се със следните коничности в % – 0.04, 0.06, 0.08 и в пет дебелини. Характеристики и предимства:

  • Естетични и транслуцентни
  • Рентгеноконтрастни
  • Биопоносими
  • Високо резистентни
  • Могат да се автоклавират
  • С еластичен модул близък до дентина
  • С високо ретенционна повърхност

Купете 1 щифт за 6.00 лева

Промоция: Купете 10 щифта за 60.00 лева и вземете 2 щифта подарък

6.00лв.