Интралигаментарната анестезия в полза пациента – клинични случаи и практически съвети за употреба

HomeЕкспертни решенияОт практиката

Интралигаментарната анестезия в полза пациента – клинични случаи и практически съвети за употреба

В ежедневната си практика стоматолозите се сблъскват с голям брой работещи пациенти, които след лечение веднага се връщат на работните си места и искат да бъдат в кондиция колкото е възможно по-скоро. Срещите с пациенти с кардиоваскуларни болести също са част от ежедневната работа. За тези пациенти интралигаментарната анестезия (ILA) е препоръчителна.

Керамични системи HeraCeram®
Професионалните облекла на Confezioni Cappello и влиянието на цветовете върху настроението в стоматологичните кабинети
Справочник за избор и употреба на дезинфектанти и контрол на инфекциите

При изпълнение на интралигаментарната анестезия е необходимо много малко количество анестетик и тежестта върху сърдечно-съдовата система е минимална, продължителността на анестезията може да се контролира и да бъде кратка. ILA може да се използва за безопасно приложение на локална анестезия, дори и при пациенти с хеморагична диатеза.
Разбира се, както при всички подходи към анестезия, интралигаментарната анестезия също има своите ограничения. Контраиндикация е свързана с пациентите с риск от ендокардит, както и в случаи на обширни и продължителни процедури.

Междувременно интралигаментарната анестезия все по-често се използва като основен подход в локалната анестезия в денталните практики. Няма основни и актуални въпроси, свързани с интралигаментарната анестезия, които да са неизяснени. Иинструментариумът, подходящ за нея, също е наличен. Името на този тип анестезия по същество се отнася до мястото на инжектиране, а не до посоката на локалната анестезия. Анастезиологичният ефект на практика започва без забавяне и остава ефективен средно за 30 минути. По този начин индивидуалният зъб е анестезиран за кратко време без широко изтръпване на околната мека тъкан.

Клиничен случай 1 :

45-годишен пациент посещава стоматологичен кабинет за композитна реставрация. По време на прегледа, на съзъбието на пациента стоматологът установява напукани и неравномерни обтурации от глас – йономерен цимент, също така и увеличен костен джоб постериор. Назначена е подмяна на обтурациите и периодонтална терапия.

Лечението започва с подмяна на фрактурирана  глас-йономерна обтурация на зъб 36 (modb). Пациентът желае да се избегне разширена анестезия на меките тъкани, тъй като работата му изисква постоянна комуникация с клиенти веднага след посещението в денталната практика.

В този случай е препоръчителна интралигаментарната, а не локална анестезия, блокираща нерва. След като е получено съгласието на пациента, спринцовката за интралигаментарна анестезия – Citoject – е приготвена като е поставена игла (0,3/ 12 mm с немного скосен връх). Дозата анестетик с едно натискане на буталото е само 0.06 ml.

След като зъбната тъкан е почистена, капка от анестетика се аплицира в сулкуса, за да се намали дискомфорта при въвеждане на иглата. Първото инжектиране е в медио-вестибуларната зона на зъб 36, като иглата се вкарва на приблизително 2 mm в периодонталната цепка. Изисква се  0.2 ml от анестетика (Citocartin с адреналин – 1:200,000) и се инжектира,  като в рамките на 20 секунди буталото се натиска три пъти.

За анестезиране на един канал на зъба се изискват 0.2 ml. Втора инжекция се поставя на зъб 36 дисто – вестибуларно. За особено безболезнена манипулация  периодът между инжекциите се удължава повече от 20 секунди. Веднага се махат старите обтурации. При завършване на лечението (за около  30 минути) анестезията е вече преминала и пациентът се връща на работа без никакъв дискомфорт.

  Фиг. 1: първоначално състояние, зъб 36                    

      Фиг. 1: първоначално състояние, зъб 36                             Фиг. 2: ILA мезиално корен 36  

           

    Фиг. 3: ILA дистално корен 36                                                Фиг. 4: Кофердам, матрици, клинчета

Фиг. 5: Финална обтурация с  Venus Diamond

           

 

 

 

 

 

Клиничен случай  2

По време на преглед на  79 годишна  пациентка  става ясно, че страда от церебрална хеморагия и е имала карцином на гърдата преди няколко години. На нея трябва да се направи обтурация на зъб 33 (витален), кариесът е достигнал пулпната камера.

Пациентката приема бета-блокери заради високо кръвно налягане и поради това, че страда от сърдечна аритмия. В този случай интралигаментарната анестезия е препоръчителна, за да се намали използваното количество анестетик. Използва се спринцовка  Citoject  и игла (0.3/ 12 mm, с неособено скосен връх) специална за  ILA, 0.2 ml от анестетика  (Citocartin с адреналин: 1:200,000) се инжектира в зъб 33 с леко налягане на буталото, което се натиска 3 пъти за повече  от 20 секунди. Веднага се появява исхемия на меката тъкан около зъба. Не се усеща голямо изтръпване от пациента, както при инфилтрационната блокираща нерва анестезия . Тестът с почукване се използва, за да се успокои пациентката, че анестезията действа. Тази анестезия позволява лечението да се извърши изцяло без инциденти.

                        

Фиг. 6 – Първоначално състояние на , зъб 33                                        Фиг. 7 – Инжектиране с  Citoject 

                        

  Фиг. 8: ILA, зъб 33                                                                                        Фиг. 9: Сваляне на обтурацията

Фиг. 10: Финална обтурация

Заключение: Когато нивото на физически дискомфорт е ниско, интралигаментарната анестезия е чудесна алтернатива за пациентите. Тя не е подходяща в случаите на продължителни и обширни процедури.

Ние, от Карис М, Ви предламе специална промоционална оферта на Sopira Citoject + 5 кутии карпулни игли , която може да видите тук: SOPIRA CITOJECT

 

COMMENTS